Thông báo tuyển dụng

 

Nhằm bổ sung nhân sự trong kế hoạch quản lý nhân sự cũng như kế hoạch kinh doanh của mình công ty chúng tôi có chính sách tuyển dụng ở các vị trí sau: